0
 1. Společnost PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Vrakunská cesta 22, 821 06 Bratislava, IČ 35 772 069, zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl B, vložka 19584, zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) osobní údaje:
  • jméno a příjmení;
  • emailovou adresu;
  • adresu.
 2. Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a je umožněno ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona. Tyto osobní údaje budou společností Footballmania, a.s. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu. Emailová adresa bude v případě vyjádření vašeho souhlasu zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran, pokud mezi vámi a Footballmania, a.s. dojde k uzavření takové smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
  • ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
  • ust. § 13 odst. 1 písm. f) zákona – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. Z., o elektronických komunikáciách, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions
  • Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling
  • Poskytovatel služby: Religis
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona máte právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • na opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost a kopii zpracovávaných osobních údajů
  • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle zákona byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto zákonem.
Záruka kvality Záruka kvality knihy ocenené nielen u nás ale aj v zahraničí
Široký sortiment Široký sortiment vyberajte z viac ako 250 knižných titulov
Všetko na sklade Všetko na sklade pripravené na rýchle odoslanie
Knihy vyberané s láskou Knihy vyberané s láskou na výbere titulu si dávame naozaj záležať